Záznamy

DATUM: FIRMA: ODVLHČOVAČ:STAV:
2020-10-29 testtom výběr 142412